Prezent
Prezent

Wyślij prezenty
dla Twoich partnerów
biznesowych lub
pracowników
pod prywatne adresy

sprawdź
Jak księgować gadżety reklamowe?
Posted by     11/12/2020 09:53:01    0
Jak księgować gadżety reklamowe?

Prowadzenie odpowiedniej formy rachunkowości to obowiązek każdej firmy. Wydatki prowadzone w celu uzyskania przychodu można odliczyć od przychodów przedsiębiorstwa, a tym samym zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Czy gadżety reklamowe można zaliczyć do wydatków poniesionych w celu utrzymania przychodu? Szczegóły na ten temat są przedstawione w poniższym tekście.

Wydatki związane z marketingiem

W dobie dzisiejszej konkurencji każde przedsiębiorstwo musi stosować odpowiednie działania marketingowe. Inaczej ryzykuje spadkiem zainteresowania wśród dotychczasowych klientów, co oczywiście negatywnie odbija się na zyskach. Dotychczas organy podatkowe uznawały zakup akcesoriów reklamowych za wydatek związany z uzyskaniem przychodu, jeśli tylko widniało na nich logo danej firmy. Uzasadnieniem jest fakt, że przekazywanie takich produktów odbiorcom zwiększa świadomość na temat przedsiębiorstwa wśród coraz szerszego grona klientów. Są to zatem działania w pełni związane z reklamą. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły – mowa mianowicie o wydatkach na tzw. reprezentację firmy, który czyni się głównie w celach wizerunkowych. Jeżeli chodzi o VAT, to nie jest konieczne jego wykazanie dla upominków, których jednostkowa cena bez kwoty podatku jest niższa niż dziesięć złotych. Nie trzeba również prowadzić żadnej ewidencji dotyczącej tego, komu dokładnie zostały przekazane owe prezenty.

Gadżety reklamowe a wizerunkowe

Czym różnią się prezenty wręczane w celu zwiększenia liczby klientów od tych oferowanych w ramach poprawy wizerunku? Te pierwsze są zazwyczaj dawane na skalę masową, a koszt pojedynczych upominków nie jest wysoki. Z kolei rzeczy o wyższej wartości, skierowane do wąskiego grona odbiorców, są już uznawane za wydatki związane z reprezentacją organizacji. Dlatego te ostatnie nie mogą zostać wliczone w koszty uzyskania przychodu.

Ewidencja kosztów w księgach rachunkowych

Firma może zdecydować się na różne rozwiązania w zakresie ewidencjonowania wydatków związanych z reklamą czy reprezentacją. Ważne, aby konsekwentnie trzymać się raz obranej metody. Najlepiej umieścić jej opis w dokumencie zawierającym zasady prowadzenia rachunkowości. Zaleca się posiadanie dwóch osobnych kont do ewidencjonowania kosztów związanych z reklamą oraz tych, które są ponoszone w ramach działań reprezentacyjnych. Razem jednak są ujmowane w księgach rachunkowych jako ciężar kosztów działalności operacyjnej.