Prezent
Prezent

Wyślij prezenty
dla Twoich partnerów
biznesowych lub
pracowników
pod prywatne adresy

sprawdź

Zarządzanie jakością i certyfikaty

Cel, jaki stawiamy sobie w naszej firmie, to nie tylko wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów, ale również wykraczanie poza nie. Z tego powodu stawiamy na nieustanny rozwój jakości świadczonych usług i towarów. Śledzimy i na bieżąco realizujemy wszystkie obowiązujące wytyczne i normy dotyczące praktyki handlowej, jednocześnie w ich ramach poszerzając nasze możliwości w zakresie oferowanych produktów.

Za potwierdzenie niech posłuży fakt, że nasze produkty są poddawane dokładnej ocenie, dzięki czemu wiemy, iż zawsze spełniają one europejskie standardy w zakresie bezpieczeństwa oraz normy sanitarne i środowiskowe. Wyniki przeprowadzonych testów jakości są udostępniane na życzenie klientów. Wypełniamy ogólnoeuropejskie wytyczne ujęte w rozporządzeniu Reach, certyfikacji EMC RoHS oraz EC.

Rozporządzenie UE Reach określa normy dotyczące procesu produkcji i występowania w artykułach substancji chemicznych. Stosując się do tych wymagań możemy stwierdzić, że w używanych przez nas farbach drukarskich nie ma żadnych niedozwolonych substancji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi bądź stan środowiska.

Z uwagi na to, że współcześnie często korzysta się z kilku urządzeń jednocześnie, istotne są testy EMC dotyczące kontroli składników, które potencjalnie mogą zakłócać działanie któregoś z nich. Aby zapewnić trwałość produktów i bezpieczne ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, wyroby przez nas oferowane przechodzą takie testy, dzięki czemu zminimalizowane zostaje ryzyko wpływu na jakość innych urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji.

Testy RoHS (Restriction of Hazardous Substances), które również przechodzą oferowane przez nas produkty, regulują zawartość substancji poddanych restrykcjom: kadmu, ołowiu itp.

W obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) obowiązkowe jest dodatkowo oznaczenie CE (Conformite Europeenne). Wyroby opatrzona tym znakiem spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony zdrowia i środowiska. Na życzenie klientom mogą zostać przedstawione listy kategorii produktowych objętych powyższym CE.