Prezent
Prezent

Wyślij prezenty
dla Twoich partnerów
biznesowych lub
pracowników
pod prywatne adresy

sprawdź
Gadżety reklamowe a podatek dochodowy
Posted by     02/12/2021 11:14:07    0
Gadżety reklamowe a podatek dochodowy

Zanim dana firma wręczy swoim klientom upominki, powinna dobrze zorientować się w obowiązujących przepisach podatkowych. Dotyczy to zarówno takich kwestii jak koszty uzyskania przychodu, jak i VAT czy podatek dochodowy. Jak wygląda zakup akcesoriów reklamowych ze strony podatkowej? Odpowiedzi na to pytanie udzielamy w poniższym tekście.

Krótko o kosztach uzyskania przychodu

Zacznijmy od tego, czy przedsiębiorstwo może wpisać dany wydatek w koszty uzyskania przychodu, co pozwoli jej zapłacić niższy podatek dochodowy. W art. 16 ust. 1 ustawy o CIT wymienione zostały wydatki, których nie można wliczyć w koszty – wśród nich znajdują się również wszelkiego rodzaju darowizny i ofiary, a także wydatki poczynione na reprezentację, co dotyczy wszelkich prezentów kupowanych w celu poprawy wizerunku firmy. Są to w szczególności upominki o wysokiej wartości, dawane wąskiemu gronu klientów. Poza tym wydatek, który chce się wliczyć w koszty, musi być pośrednio lub bezpośrednio związany z utrzymaniem lub zwiększeniem przychodu, przyczyniając się na przykład do zwiększenia popularności produktów marki, jednak nie jej wizerunku.

Podatek dochodowy – z punktu widzenia odbiorcy

Czy klienci muszą płacić podatek dochodowy od upominków otrzymywanych od firm? Okazuje się, że wszystko zależy od wartości prezentu. Według art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlegają świadczenia, których jednorazowa wartość jest większa niż dwieście złotych. Warto podkreślić, że chodzi o jednostkowe prezenty, zatem nawet jeśli dana osoba otrzyma kilka upominków, których łączna suma przekracza dwieście złotych, to zwolnienie i tak będzie obowiązywało. Zasada ta jednak nie dotyczy pracowników oraz osób związanych z daną firmą poprzez jakąkolwiek umowę cywilnoprawną.

Kiedy upominek nie jest przychodem pracownika?

Pomimo tego, że prezenty wręczane zatrudnianym osobom, nie są zwolnione z opodatkowania zgodnie z wyżej opisanymi zasadami, to nie zawsze są traktowane jako przychód pracownika. Przykładowo jeżeli dane przedsiębiorstw wręcza klientom gadżety ze swoim logo, a wartość jednego prezentu jest mniejsza niż sto złotych, to taki upominek nie jest traktowany jako przychód pracownika. Zgodnie z wieloma interpretacjami nie można bowiem założyć, że obdarowywana osoba dokonałaby zakupu tych przedmiotów we własnym zakresie, a zatem nie dochodzi wówczas do powstania przychodu.